Ποιστοπιημένα υλικά κατασκευής

Πιστοποιητικά των υλικών κατασκευής

 

Όλα τα υλικά της τεχνολογίας FOOTWORK INSOLES είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και προσεχτικά επιλεγμένα έτσι ώστε να μη επιβαρύνουν την ανθρώπινη υγεία.

Όλα τα υλικα της τεχνολογίας FootworkInsoles είναι πιστοποιημένα με βάση ISO 10993-12
Δήλωση σχετικά με τον κανονισμό Reach και το περιεχόμενο των επικίνδυνων
ουσιών,ενημέρωση του καταλόγου ουσιών SVHC και θέση της εταιρείας σχετικά
με τις κατευθυντήριες γραμμές CADS.

Όλα τα υλικα της τεχνολογίας FootworkInsoles είναι πιστοποιημένα με βάση ISO 10993-12
Δοσολογία οργανικών ουσιών που απελευθερώνονται από α ημικατεργασμένο 
υλικό για ορθοπεδική σε συνθήκες ελέγχεται σύμφωνα
με Πρότυπο ISO 10993-12