ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ FOOTWORK INSOLES MIRROR SCANNING

 

Πρόκειται για μια εξέταση που αναλύει την κατανομή των πιέσεων του σώματος στα πέλματα κατά την όρθια στάση. Με την βοήθεια του καθρέφτη αντικατοπτρίζονται τυχόν ατέλειες και προβλήματα στα πέλματα των ασθενών.